ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ