Καμερούν: το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνθηκε στο ύψος των 662 δισεκατομμυρίων FCFA στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018(Επένδυση στο Καμερούν) - Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Καμερούν που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙ), δείχνει ότι τους πρώτους εννέα μήνες του έτους 2018, αντανακλώντας τα έσοδα και επιχορηγήσεις κινητοποιηθεί και να εκτελούνται τα έξοδα, το υπόλοιπο πρωταρχικό είναι στο -318,4 δισεκατομμύριο FCFA. Η μη-πετρελαίου πρωτογενούς ισοζυγίου, εν τω μεταξύ, ανήλθε σε 662 δισεκατομμύρια FCFA.

Αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα επιδεινώθηκε επειδή στο τέλος του Ιουνίου 2018, ήταν 601,2 δισεκατομμύρια FCFA. Το πρωτογενές υπόλοιπο ήταν σε αυτή την περίοδο στο -190,5 δισεκατομμύρια FCFA. Το πρωτογενές υπόλοιπο εκτός του πετρελαίου ήταν -410,7 δισεκατομμύρια FCFA.

Όπως και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι Minfi υποδεικνύουν ότι, για να εξασφαλιστεί η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους και η επίτευξη των στόχων του εξεταζόμενου έτους, σε ένα σχετικά δύσκολο οικονομικό, κοινωνικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, τα μέτρα που ελήφθησαν από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου του έτους συνεχίστηκαν.

Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κινητοποίησης των εσόδων εκτός του πετρελαίου, αυστηρότερη δημοσιονομική ρύθμιση και την καλύτερη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών.

Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ