Μικροχρηματοδότηση: όταν η fintech εμπνέεται από το tontine - JeuneAfrique.com


Ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις προσφέρουν μικροπιστώσεις σε πελάτες που συνήθως χρησιμοποιούν κοινοτική υποστήριξη. Ένα μοντέλο που απευθύνεται στους επενδυτές.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε πρώτα ΝΕΑ ΑΦΡΙΚΗ