περιγραφή:

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΗ
Οι υπηρεσίες τεχνολογίας Axa προσλαμβάνουν επειγόντως 03 νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ως διοικητικός διευθυντής στις πόλεις Douala, Yaoundé και Bafousam. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον ένα BTS ή άλλο ισοδύναμο δίπλωμα. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από τις 29 Ιανουαρίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: BASTOS YAOUNDÉ