περιγραφή:

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΗ

Ψάχνουμε για έναν από τους συνεργάτες μας που ζουν στο BEEDI, ένας καθαριστής, ικανός να καθαρίσει σωστά.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι: καλός, οργανωμένος και κυρίως επαγγελματικός.
Σύνταξη του φακέλου: CV- Χάρτης τοποθεσίας- CNI- Μισή κάρτα φωτογραφίας