Προσφορά εργασίας για λογιστές προμηθευτές

0 214

Προσφορά εργασίας για λογιστές προμηθευτές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Μια ομάδα που εδρεύει στην Ντουάλα του Καμερούν, ειδικευμένη στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων, είναι η στρατολόγηση λογιστής προμηθευτών

ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναφέρει στον Βοηθό Προϊστάμενο Λογιστή του Ομίλου ή / και Διευθυντή Λογιστή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (μονάδα εντός και εντός επιχείρησης)

Σε σχέση με:

 • Το DFC : να επικυρώνει τα αρχεία των προμηθευτών και να προετοιμάζει τα τιμολόγια για την πληρωμή (προς υποβολή προς πληρωμή) και τα προγράμματα πληρωμών.
 • Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας: να επαληθεύσει την υπογραφή των επικεφαλής των υπηρεσιών που ζητούν τα έξοδα, να καταρτίσει πρόγραμμα πληρωμών για τους προμηθευτές κάθε υπηρεσίας
 • Οι άλλες μονάδες του Ομίλου για την προετοιμασία ή την επικύρωση των αντιστροφών χρεώσεων (χρεωστικές σημειώσεις και πιστωτικές σημειώσεις)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Σε σχέση με:

 • Προμηθευτές: για τη διαχείριση αρχείων, επεξηγήσεων και επικύρωση τιμολογίων σε περίπτωση προετοιμασίας προγραμμάτων πληρωμής τιμολογίου

ΣΚΟΠΟΣS

 • Διαχειριστείτε τη δημιουργία αρχείων προμηθευτή
 • Διενεργεί τιμολόγια και εκτελεί λογιστικές κατανομές

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχειριστείτε τη δημιουργία αρχείων προμηθευτή

 • Συλλέξτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύσταση των αρχείων προμηθευτών (εντολή αγοράς, αίτημα αγοράς και, εάν χρειάζεται, παρακολούθηση του προϋπολογισμού για επενδύσεις κ.λπ.).
 • Ελέγξτε τη συμβατότητα των αρχείων προμηθευτών (εντολή αγοράς, παράδοση και τιμολόγιο).
 • Συμμετοχή στον έλεγχο των κινδύνων της διαδικασίας αγοράς.
 • Ελέγξτε με την υπηρεσία του δικαιούχου σε περίπτωση ανωμαλίας στον φάκελο.
 • Επαληθεύστε την κανονικότητα των περιεχομένων του αρχείου.

Διενεργεί τιμολόγια και εκτελεί λογιστικές κατανομές

 • Δημιουργία, ανάλυση και παρακολούθηση λογαριασμών προμηθευτών.
 • Έλεγχος, χρονοδιάγραμμα και λογαριασμός τιμολογίων.
 • Λογιστική για αγορές αγαθών, υπηρεσιών, πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
 • Αποθηκεύστε τιμολόγια στο λογαριασμό κάθε προμηθευτή.
 • Αποθήκευση αναφορών εξόδων.
 • Καταχωρίστε τον ΦΠΑ των τιμολογίων προμηθευτή.
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας όλων των λογιστικών τελών και της καταγραφής των λογιστικών εγγράφων.
 • Αναλύστε τη φύση κάθε τιμολογίου ώστε να ληφθούν υπόψη οι προθεσμίες πληρωμής.
 • Προγραμματισμός πληρωμών λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που καθορίζονται για κάθε τιμολόγιο, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια λόγω καθυστερημένης πληρωμής.
 • Εξασφαλίστε διαθεσιμότητα στην τράπεζα πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.
 • Ταξινόμηση των αρχείων προμηθευτών με χρονολογική σειρά, λαμβάνοντας υπόψη τις τραπεζικές καταχωρήσεις.
 • Διαπραγματεύεστε με τον προμηθευτή σε περίπτωση δυσχερειών ταμειακής ροής

Απαιτούμενες γνώσεις:

 • Γνωρίστε την εταιρεία (οργάνωση, λειτουργία, διαδικασία, προϊόντα και υπηρεσίες)
 • Έχετε μια γενική γνώση της λογιστικής
 • Έχετε νομική γνώση των συμβατικών τομέων
 • Έχετε καλή γνώση της επεξεργασίας των τιμολογίων
 • Μάθετε τις αρχές της λογιστικής του προμηθευτή
 • Γνωρίστε τους κανόνες διαχείρισης λογαριασμού

Μέθοδοι:

 • Μάθετε τις τεχνικές της λογιστικής του προμηθευτή
 • Master και πρακτική των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με τη λειτουργία της λογιστικής του προμηθευτή
 • Μάθετε τις βασικές τεχνικές ανάλυσης λογαριασμού
 • Master και εφαρμόζει τις λογιστικές διαδικασίες της Εταιρείας.
 • Να είναι σε θέση να καθορίσει την κατάσταση ενός λογαριασμού
 • Είναι σε θέση να γράφει όλα τα είδη των εγγράφων και υποστηρίζει
 • Μάθετε το εργαλείο πληροφορικής

Σχεσιακό:

 • Να είστε σε θέση να πείσετε και να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης
 • Να είναι σε θέση να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους προμηθευτές

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα: BTS στη λογιστική, Bac + 2 ή επαγγελματική άδεια στη λογιστική
 • Επαγγελματική εμπειρία: 3 χρόνια

ΑΛΛΑ: Η διαχείριση ενός ERP θα ήταν πλεονέκτημα

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή σας

Η ακόλουθη διεύθυνση: recruitments@safrip-sarl.com

Σχολιάστε

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα δημοσιευθεί.