περιγραφή:

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Cabaret που βρίσκεται πολύ κοντά στο Ange Raphael στη Ντουάλα, προσλαμβάνει 2 σερβιτόρες.
Προμηθεύω:
φωτοτυπία του CNI
Επιστολή αιτιολόγησης
et
φωτογραφίες

3 εφαρμογές για διαλογισμό και απελευθέρωση έντασης κατά τη διάρκεια του τοκετού