Η Αντζελίνα Τζολί επισκέπτεται το στρατόπεδο προσφύγων στην Μπουρκίνα Φάσο | ETV Bharat - βίντεο

0 70کا کا مقصد مقصد بھر کے کے کے کے کے لوگوں لوگوں لوگوں ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے والے والے والے لوگوں پر پر پر پر پر پر انا انا ہے ہے ہے ہے #etvbharaturdu.

Σχολιάστε