Το νοσοκομείο PSG έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τους αποδέκτες εμβολίων Sinopharm - FDA - Video

0 59Το FDA λέει ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του νοσοκομείου PSG να επιλέξει τους παραλήπτες για τα εμβόλια Sinopharm, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Rodrigo Duterte. Εγγραφείτε σε ...

Σχολιάστε